Vill du bli medlem kontakta någon av nedanstående funktionärer.
Kontaktinformation:

Södertälje Pistolklubb

Box 19007,
152 25 Södertälje


Plusgiro
Huvudkonto:
13 05 25 - 9
SPK-medlemmar föranmälankonto: 472 53 12 - 5

Uppdrag
Namn
E-post
Telefon
Ordförande
Bosse A
070-755 64 13
Sekreterare
Torbjörn S
.
Kassör
Åsa S
.
Utbildning
Gunilla K
.
Tävlingssekreterare
Gunilla K
076-250 51 88
Tävlingsledning
.
.
All Material Copyright © 2008 -